Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

 

Με ημερομηνία 10-2-2023 εξεδόθη διευκρινιστική εγκύκλιος μέσω του Ενημερωτικού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας με την οποία αποσαφηνίζεται ότι ο κλάδος της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης {ΚΑΔ 66.22} δεν συμπεριλαμβάνεται στις Επιχειρήσεις που υποχρεούνται σε τήρηση ψηφιακής κάρτας εργασίας

ΕΔΩ θα βρείτε την σχετική Ενημέρωση.

Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε.