Είναι βέβαιο πως η άμεση επαφή με την Ένωση και τους ανθρώπους της, μόνο όφελος έχει να προσφέρει.

  • Για να συμμετέχει ενεργά και με προτάσεις, στην διαμόρφωση όσων κατά καιρούς απασχολούν την αγορά μας.
  • Για να ενημερώνεται έγκαιρα και προπαντός έγκυρα για τα θέματα που αφορούν το επάγγελμα μας.
  • Για να μπορεί να γνωστοποιήσει σε εμάς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην εργασιακή του καθημερινότητα και που χρήζουν
    άμεσης επίλυσης.
  • Για να μπορεί να έχει όποτε χρειαστεί τη βοήθεια Νομικού ή Φοροτεχνικού Συμβούλου για θέματα που αφορούν τον Κλάδο.
  • Για να συμμετέχει σε οποιαδήποτε παροχή διατίθεται προς τα Μέλη και έχει επιτευχθεί μέσω ειδικής συμφωνίας που έχει κάνει η Ένωση , όπως το ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης με ευνοϊκούς όρους και ασφάλιστρα.

Σας καλούμε λοιπόν να μας γνωρίσετε και μαζί να εργαστούμε με στόχο την αναβάθμιση, κατοχύρωση και διασφάλιση του επαγγέλματός μας.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ