Πρόγραμμα Εξετάσεων έτους 2022 για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων της ΤτΕ

 

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα του έτους 2022, όπως αυτό αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδας στις 3/2/2022, οι εξετάσεις για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων (Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 153/2/8.1.2019) θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

 

Ημερομηνία

Τόπος

Πιστοποίηση Επαγγελματικών Γνώσεων

Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022

Αθήνα

Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2022

– Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 2 Απριλίου 2022

Θεσσαλονίκη

Ασφαλιστικού Πράκτορα

Κυριακή, 3 Απριλίου 2022

– Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2022

Αθήνα

Ασφαλιστικού Πράκτορα

Κυριακή, 5 Ιουνίου 2022

– Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

Θεσσαλονίκη

Ασφαλιστικού Πράκτορα

Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022

– Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2022

Αθήνα

Ασφαλιστικού Πράκτορα

Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022

– Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2022

Θεσσαλονίκη

Ασφαλιστικού Πράκτορα

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2022

– Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2022

Αθήνα

Ασφαλιστικού Πράκτορα

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022

– Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2022

Θεσσαλονίκη

Ασφαλιστικού Πράκτορα

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2022

– Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

 

Ανακοίνωση ΤτΕ – Πρόγραμμα Εξετάσεων 2022