Τα μεγάλα και χρόνια προβλήματα του Εθνικού συνταξιοδοτικού και ασφαλιστικού συστήματος, σε συνάρτηση με την αύξηση της υπογεννητικότητας που διογκώνει το ήδη μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας, είναι οι βασικοί λόγοι που αναμένουμε να ενισχύσουν το ρόλο της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στους κλάδους ζωής και υγείας!

Επιμέλεια Κειμένου: Στέλλα Βικτωράτου

Οι Έλληνες καταναλωτές, έχοντας πλέον έντονο προβληματισμό από τις συνεχείς, διαδοχικές περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, και όντας δύσπιστοι πλέον για τη βιωσιμότητα της Δημόσιας Ασφάλισης, σταδιακά θα στραφούν στην ιδιωτική πρωτοβουλία για να ικανοποιήσουν αυτή την ανάγκη που ο ίδιος ο κρατικός μηχανισμός δημιουργεί.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, τα δίκτυα πωλήσεων πρακτόρων και μεσιτών πρέπει να κινηθούν άμεσα και ευέλικτα, και να προσαρμοστούν στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών, δημιουργώντας καινοτόμα προϊόντα, με σκοπό και στόχο τους να συμπληρώσουν τα κενά που προκύπτουν από την ανεπάρκεια του δημόσιου συστήματος. Με τον τρόπο αυτό και αξιοποιώντας τις υπάρχουσες συνθήκες θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε σταδιακά την ασφαλιστική συνείδηση των Ελλήνων. Άλλωστε, το γεγονός ότι η Ιδιωτική Ασφάλιση καλύπτει περίπου το 10% της ιδιωτικής δαπάνης υγείας, αφήνοντας το υπόλοιπο90% να καλύπτεται από τις πληρωμές των ίδιων το ασθενών, δείχνει τα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης που υπάρχουν.

Μέσω των νέων ασφαλιστικών διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί, όπως είναι η οδηγία IDD, ενισχύεται η διαφάνεια καθώς επίσης και η αξιοπιστία του Ασφαλιστικού Κλάδου, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται η βοήθεια που χρειάζεται ο κλάδος μας ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών για ποιοτικές – ιδιωτικές υπηρεσίες. Συνεπώς οι εταιρίες Διαμεσολάβησης θα πρέπει να προχωρήσουν στην υλοποίηση της εφαρμογής τους και στην υιοθέτηση των πιο αυστηρών απαιτήσεων του νέου κανονιστικού πλαισίου, φροντίζοντας να μεταβούν σε νέα οργανωτική δομή, να περιορίσουν τα λειτουργικά τους έξοδα και να επενδύσουν στη δια βίου εκπαίδευση του προσωπικού τους.

Το «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» όπου καταχωρούνται όλοι οι ενεργοί επαγγελματίες, έχει ως σκοπό να επιτρέπει σε κάθε πολίτη να βρίσκει άμεσα τα στοιχεία του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή με τον οποίο έρχεται σε επαφή. Μία εφαρμογή που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προτύπου της IDD.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ακόμη, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να επιδιώκουν την κάλυψη των εργαζομένων τους μέσω προγραμμάτων ομαδικής ασφάλισης. Συνεπακόλουθο αυτού είναι η δημιουργία μίας σημαντικής ευκαιρίας για τον Ασφαλιστικό Κλάδο και τις Εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν. Άλλωστε αυτή η τάση καταγράφεται και στην ανοδική πορεία που παρουσιάζει τελευταία η παραγωγή ασφαλίστρων σε ότι αφορά τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Σίγουρα όλοι έχουμε έρθει αντιμέτωποι με φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, που κατά κύριο λόγο προκύπτουν από τον τομέα των τραπεζικών ιδρυμάτων και άλλων καναλιών διανομής κυρίως διαδικτυακά. Οι συνεχείς και αποτελεσματικότεροι έλεγχοι που θα πρέπει να γίνονται στην αγορά και η επιβολή αυστηρών κυρώσεων, που ελπίζουμε να ξεκινήσουν, θα περιορίσουν αν δεν θα εξαλείψουν τέτοιου είδους φαινόμενα, ενισχύοντας τη διαφάνεια στον Ασφαλιστικό Κλάδο.

Η ένταξη τέλος των Διαμεσολαβητών σε αναπτυσσόμενα Πανελλαδικά δίκτυα ενισχύει το ποσοστό εσόδων που προέρχεται από τα εν λόγω σχήματα. Οι συνεργασίες εν γένει των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, όποια μορφή και αν επιλέξουν να έχουν, συνένωση, συγχώνευση, συστέγαση, προσφέρουν πλεονεκτήματα, όπως είναι η μείωση των λειτουργικών δαπανών, η πρόσβαση σε περισσότερες Ασφαλιστικές Εταιρείες και προϊόντα, η εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας, η τεχνογνωσία και συχνά η παροχή υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες.