Η ιδέα για την δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου όλων των βαθμίδων της διαμεσολάβησης είναι αρκετά παλιά, αλλά υπήρχαν πολλά προβλήματα στην υλοποίηση της, που απέρρεαν από τις ιδιαιτερότητες της κάθε μιας από αυτές, όπως ο διαφορετικός αριθμός των εγγεγραμμένων μελών, αλλά ακόμα μέγεθος του χαρτοφυλακίου που ελέγχουν.

Του Αλέξανδρου Ραφαηλίδη, Προέδρου ΕΑΔΕ

Στο τέλος του 2010 έγινε ουσιαστικά η πρώτη συνάντηση όλων των προεδρείων των διαμεσολαβούντων. Στην συνάντηση αυτή αναδείχθηκε ή ανάγκη της συντονισμένης, συνολικής εκπροσώπησης της διαμεσολάβησης από ένα όργανο. Έτσι αποφασίστηκε η σύσταση της ΕΑΔΕ με σκοπό την τεκμηριωμένη και συντονισμένη παρουσίαση των θέσεων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, τόσον απέναντι στην Πολιτεία όσον και απέναντι στην ΕΑΕΕ.

Η υπογραφή του καταστατικού ήρθε δυόμισι χρόνια μετά όταν πλέον η ιδέα ωρίμασε και η ΕΑΔΕ απέδειξε την αξία της, παράγοντας ουσιαστικό έργο για την ελληνική ασφαλιστική διαμεσολάβηση, εκπροσωπώντας την επάξια.

Η ΕΑΔΕ είναι ένα συντονιστικό όργανο που σε καμία περίπτωση δεν έρχεται να καταργήσει ή να υποκαταστήσει τα ήδη υπάρχοντα και αναγνωρισμένα θεσμικά όργανα. ΠΟΑΔ, ΣΕΜΑ, ΠΣΑΣ, ΠΣΣΑΣ και Ένωση Μεσιτών Lloyds’. Έρχεται να ενισχύσει τις προσπάθειες για τις κοινές επιδιώξεις όλων των διαμεσολαβούντων συνολικά. Παράλληλα υπάρχει σεβασμός στην αυτονομία του κάθε συνδέσμου μέλους. Παραμερίζοντας λοιπόν τα μικροσυμφέροντα του παρελθόντος που μας χώριζαν, με ωριμότητα, βρήκαμε όλα τα κοινά σημεία που μας ενώνουν, αποφασίσαμε ότι όλα τα μέλη θα είναι ισότιμα, και ότι οι δράσεις της ΕΑΔΕ θα γίνονται μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση. Η προσέγγιση, η κατανόηση και η αλληλεγγύη που έχει ήδη αναπτυχθεί μετά από δυόμιση χρόνια προοιωνίζει την μακροημέρευση της Ένωσης μας.

Το ΔΣ της ΕΑΔΕ αποτελείται από τους Προέδρους των παραπάνω οργάνων και συνεδριάζει τακτικά δύο φορές τον μήνα και έκτακτα κάθε φορά που παρουσιάζεται ανάγκη.

Οι βασικές καταστατικές αρχές είναι ομοφωνία των αποφάσεων και ετήσια κυκλική εναλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι ευθύνες μας είναι εξ αντικειμένου πλέον πολύ μεγαλύτερες, ειδικά κάτω από το πρίσμα των δύσκολων οικονομικών συγκυριών.

Ο αντικειμενικός μας στόχος είναι, όπως έχουμε δηλώσει επανειλημμένα, η εξυγίανση της ασφαλιστικής αγοράς. Παρ όλες τις αλλεπάλληλες αλλαγές στην εποπτεία της ασφαλιστικής αγοράς, ακόμα και σήμερα συναντάμε φαινόμενα αφερέγγυων ασφαλιστικών εταιριών, διπλά και τριπλά τιμολόγια που μας κάνουν ν’ αναρωτιόμαστε ποιο είναι το τεχνικό αποτέλεσμα των ασφαλιστικών εταιριών που τα προσφέρουν, έκδοση «μαϊμού» ασφαλιστηρίων και γενικότερα μια έντονη αναταραχή στην αγορά μας, που επιδεινώνεται εξ αιτίας της κρίσης αξιοπιστίας που τα τελευταία χρόνια εξ αιτίας των ανακλήσεων, πλήττει την ασφαλιστική βιομηχανία.

Θεωρούμε ότι η αγορά μας θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς στρεβλώσεις, χωρίς πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, με σεβασμό στην προστιθέμενη αξία του διαμεσολαβητή, με σοβαρές και φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρίες, που θα προσφέρουν αξιόπιστα προϊόντα που θα καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες.

Θεωρούμε επίσης ότι πρέπει να μπουν κανόνες διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να ισχύουν για όλα ανεξαιρέτως τα δίκτυα διανομής, Παραδοσιακά, Τραπεζικά, Διαδικτυακά, γεγονός που δεν συμβαίνει

στην χώρα μας. Τέλος οι κανόνες αυτοί δεν θα πρέπει να είναι τροχοπέδη στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς.

Ως ΕΑΔΕ πιστεύουμε ότι με διάλογο και συνεργασία τόσο με την Εποπτική Αρχή όσο και με τις Εταιρείες μπορεί να έρθει η εξυγίανση και η ανάκαμψη της ασφαλιστικής αγοράς, προκειμένου η ασφαλιστική βιομηχανία να παίξει τον ρόλο που διαφαίνεται ότι πρέπει να παίξει μετά την κατάρρευση της κοινωνικής ασφάλισης.