Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ε.Ι.Α.Σ.)

Λεωφ. Συγγρού 106 – 117 41 Αθήνα, τηλ.: 210 9219 660-666-684 – fax: 92.19.917
Web : www.eias.gr
e-mail : eiasinfo@eias.gr

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Υπατίας 5 – 105 57 Αθήνα, τηλ.: 210 3327 400 – fax: 210 3327 400
Web : www.epikef.gr 
e-mail : info@epikef.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Γ.Δ.Α.)

Ξενοφώντος 9 – 105 57 Αθήνα, τηλ.: 210 3236 562, 210 3223 324, 210 3238 402 – fax: 210 3238 370
Web : www.mib-hellas.gr 
e-mail : claims@mib-hellas.gr

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Ε.Α.Ε.Ε.)

Ξενοφώντος 10 – 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 3334 100 – fax: 210 3334 149
Web : www.eaee.gr 
e-mail : info@eaee.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Σ.Ε.Σ.Α.Ε.)

Ξενοφώντος 10 – 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 3334 100 – fax: 210 3334 149
Web : www.sesae.gr 

e-mail : info@sesae.gr

EΝΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μητροπόλεως 5, 5ος όροφος – 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 3222285- fax: 210 7472 770
Web : www.actuaries.org.gr
e-mail : info@actuaries.org.gr

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ KAI ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ)

Πατησίων 48 – 106 82 Αθήνα, τηλ.: 210 8229 778, 210 8218 372 – Fax: 210 8225 136
Web: www.teaeapae.gr

e-mail : info@teaeapae.gr

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Α.Σ.Ε.)

Βησσαρίωνος 9 & Σίνα – 106 72 Αθήνα, τηλ.: 210 3616 572, 210 3616 579 – fax: 210 3647 284
Web : www.oase.gr 
e-mail : info@oase.gr

Β. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Α.Ε.)

Κάνιγγος 27 – 106 82 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax.: 210 3827 354, 210 3805 907
Web : www.enosiasfaliston.gr
e-mail : info@enosiasfaliston.gr

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Α.Δ.Ε.)

Κάνιγγος 27 – 106 82 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax.: 210 3827 354, 210 3805 907
e-mail : haii@ath.forthnet.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Σ.Ε.Μ.Α.)

Παπαδιαμαντοπούλου 24Γ – 115 28 Αθήνα, τηλ.: 210 7792 171, fax: 210 7717 180
Web : www.sema.gr
e-mail : info@sema.gr

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Σ.Α.Π.Ε.)

Λ. Συγγρού 76 – 117 42 ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210 9242 707 – fax: 210 9221 573
Web : www.esape.gr
e-mail : info@esape.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΤΕ)

 Βουλής 7- 105 62 ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 2106912456 – 2102133783
Web : www.spate.gr 
e-mail : info@spate.gr

Γ. ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ.Ε.Ι.Α.)

Ελευθερίου Βενιζέλου 21 – 102 50 Αθήνα, τηλ.: 210 32 0 1111 – fax: 210 32 32 239
Web : www.bankofgreece.gr 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Πλ. Κάνιγγος 20 – 101 81 Αθήνα, τηλ.: 210 3816 241-4 – fax: 210 3842 642
Web : www.ypan.gr