«ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

(Νόμος 4583/18)

 

Η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ), εξέδωσε Εγκύκλιο με θέμα: «ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (Νόμος 4583/18), τις οποίες μας απέστειλε, με την προτροπή να ενημερώσουμε τα Μέλη μας.

Κατόπιν τούτου σας διαβιβάζουμε την σχετική εγκύκλιο και σας παρακαλούμε να την μελετήσετε, για να ελέγξετε όσα επιμέρους επισημαίνονται και να βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζετε διαρκώς στην επαγγελματική σας συμπεριφορά, τις διατάξεις που αναφέρονται.

Οδηγίες για τη Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων

 

Το Δ.Σ. της ΕΕΑΕ