ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Αγαπητές Κυρίες,                                                                                              Αθήνα, 26/09/2022

Αγαπητοί Κύριοι,                                                                                                  Αρ. Πρωτ. : 2100

                                                                                    Εγκύκλιος :   67

 

 

Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022 – Επαναληπτική Γ.Σ. Πέμπτη 13 Οκτωβρίου

στα Γραφεία της ΕΕΑΕ, Κάνιγγος 27, Αθήνα και σε περίπτωση μη απαρτίας

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 και ώρα 17:00΄

Στον Συνεδριακό χώρο «Ouranos» του 10ου ορόφου του Ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ»,

Πανεπιστημίου 52, Αθήνα

 

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, καλούνται τα Μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 6-10-2022 και ώρα 17:00΄ για την λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

 

  1. Έγκριση πεπραγμένων.
  2. Υποβολή απολογισμού οικονομικής διαχείρισης με την επ’ αυτού έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, έγκριση αυτού και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
  3. Έγκριση Προϋπολογισμού 2023.
  4. Έγκριση τροποποίησης άρθρων Καταστατικού.
  5. Ανακοινώσεις.
  6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων ΟΕΒΕΑ.

 

Εάν δεν υπάρξει απαρτία η Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την Πέμπτη 13-10-2022 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο και η τελική Γενική Συνέλευση, με τα ίδια θέματα, θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022, ώρα 17:00΄ στον Συνεδριακό Χώρο «Ouranos» του 10ου ορόφου του Ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ», οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων Μελών.

 

                                                                                          Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε.