Επιστολή ΕΕΑΕ προς Υπουργείο Οικονομικών για τη φορολογική αντιμετώπιση προμηθειών σε συνταξιοδότηση, ολική ανικανότητα ή θάνατο

 

Με  επιστολή μας προς τον Υφυπουργό Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, ζητάμε την επίσπευση της επίλυσης του θέματος της φορολογικής αντιμετώπισης των προμηθειών,  που καταβάλλονται από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες σε περιπτώσεις Συνταξιοδότησης, Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας και Θανάτου, το οποίο εκκρεμεί.

 

Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ,

 

Υποχρεωνόμαστε να επανέλθουμε σε ενημέρωση που σας έχουμε υποβάλει μέσω της ΕΑΔΕ με Υπόμνημα στις 09-04-2021, προκειμένου να λυθεί το  σοβαρό θέμα της φορολογικής τακτοποίησής μας, το οποίο ακόμη εκκρεμεί.

Ως γνωστόν  ο Νόμος 4583/18 προβλέπει μεταξύ άλλων ότι :

  • Σε περίπτωση αποχώρησης του Ασφαλιστικού Πράκτορα ή του Συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, λόγω συνταξιοδότησης, η ασφαλιστική επιχείρηση του καταβάλει ποσό που ισούται με την προμήθεια τριών (3) ετών, που αναλογεί στην παραγωγή του, εφόσον αυτή διατηρείται στην Εταιρεία.

Μέχρι και σήμερα οι Εταιρείες πληρώνουν, όπου ήδη έχει εμφανιστεί περιστατικό, καταβάλλοντας τα ποσά που οφείλουν, ως προμήθειες, με το φορολογικό καθεστώς που ισχύει για τις προμήθειες

Επειδή  οι αμοιβές αυτές πρέπει να καταγραφούν ως αποζημίωση και όχι ως εμπορική αμοιβή,  θα πρέπει και η φορολογική τους αντιμετώπιση να είναι η ανάλογη και άρα να φορολογούνται  ως αποζημίωση.

Επαναφέρουμε το θέμα με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, καθώς οι Εταιρείες κλείνουν την χρήση  και  του 2021,   και θα υποχρεωθούμε  πολύ σύντομα να υποβάλουμε  τις φορολογικές  δηλώσεις. 

Γνωρίζουμε ότι σας έχει τεθεί το θέμα στις επαφές σας με το  ΕΕΑ, καθώς άπτεται των αρμοδιοτήτων σας, γι’ αυτό και σας παρακαλούμε να δώσετε προτεραιότητα στην λύση του, καθώς βρίσκεται σε εκκρεμότητα από τριετίας.

Θα αναμείνουμε την διευθέτηση του θέματος και θα είμαστε στην διάθεσή σας για ό,τι χρειασθεί.

 

Με τιμή

Για το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε.