Δελτίο Τύπου – Αθέμιτες Πρακτικές

                                                                                                                                        Αθήνα, 11/05/2021

 

Με αφορμή την ιδιαίτερα αυξημένη εμφάνιση πρακτικών που αφορούν  ευκαιριακές προσκτήσεις πελατολογίων από γνωστά κανάλια διανομής,  όπως Τράπεζες, ΚΤΕΟ, Εταιρείες Τηλεφωνίας κ.α., που αυτοδιαφημίζονται  ως  αποκλειστικοί προνομιακοί διανομείς συγκεκριμένου  κάθε φορά προϊόντος  Ασφαλιστικής Εταιρείας, κρίνουμε απαραίτητο να αναφέρουμε  τα παρακάτω:

Έχοντας ιδία γνώση αυτών των πρακτικών, που ξεφεύγουν από την θεμιτή προσφορά της ασφαλιστικής παροχής, αλλά και πολλών καταγγελιών από Συναδέλφους, προχωρήσαμε άμεσα σε ουσιαστικές κινήσεις, έχοντας μοναδικό στόχο την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου.

Κινηθήκαμε άμεσα απευθύνοντας επιστολές σε όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους, αλλά και στα αρμόδια όργανα Εποπτείας καταγράφοντας τις εύλογες ενστάσεις μας και ζητώντας διευκρινήσεις, με την προσδοκία ότι θα λάβουμε ικανοποιητικές απαντήσεις.

Οι απαντήσεις  ήταν οι αναμενόμενες  και ενώ σε πρώτη ανάγνωση έδειχναν «προς την σωστή κατεύθυνση» αφού τις μελετήσαμε σε συνεργασία με τον Νομικό μας Σύμβουλο διαπιστώσαμε το αντίθετο.

Αόριστες τοποθετήσεις και επίκληση νομοθεσιών, οι οποίες μέσα από την πολυπλοκότητά τους αφήνουν ανοιχτά παράθυρα για παντός είδους «παρακάμψεις», αλλά και μια απάντηση από την  θεσμικά αρμόδια εποπτική αρχή η οποία μάς επιβάλει να επιμείνουμε και να αναζητήσουμε λύση μέσα από περαιτέρω αναλυτική τεκμηρίωση.

Σε αυτό το πνεύμα σήμερα 10/5/2021 αποστέλλουμε νέα επιστολή στην Εποπτική Αρχή, με κοινοποίηση στο ΕΕΑ και στην ΕΑΔΕ, στην οποία τονίζουμε ευκρινέστατα εκείνα τα σημεία που θεωρούμε ότι αποτελούν σαφή παραβίαση των οριζομένων από τον Ν. 4583/18  και συγκεκριμένα από το Άρθρο 27.

Με δεδομένη την πεποίθησή μας πως οι υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα πρέπει να είναι ίδια και ο νόμος να ισχύει για όλους, θα αναμείνουμε την νέα απάντηση της ΔΕΙΑ και θα ενημερώσουμε με ιδιαίτερη ευθύνη όλους τους ενδιαφερομένους.

 

                                                                                                                               Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε.