Και τα ασφαλιστικά γραφεία στα self test – Τι προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση

 

Σύμφωνα με ΚΥΑ των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία επισυνάπτεται,  οι ασφαλιστικές υπηρεσίες εντάσσονται μεταξύ άλλων στο μέτρο των Self Test στον ιδιωτικό τομέα. Συνεπώς και τα ασφαλιστικά γραφεία και οι εργαζόμενοι σε αυτά καλούνται να ακολουθήσουν την γενική οδηγία.

Όσον αφορά τους εργοδότες και σύμφωνα με την παράγραφο 17 της Ανακοίνωσης του Υπουργείου, η οποία επίσης επισυνάπτεται, εφόσον οι εργοδότες προσφέρουν προσωπική εργασία στην επιχείρησή τους ή παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας,  με ατομική τους ευθύνη οφείλουν να κάνουν Self Test για τον COVID-19  και να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. Αναμένεται άμεσα και ειδική  διευκρινιστική εγκύκλιος.