Αθήνα, 02/02/2021

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Τα Μέλη του ΔΣ της ΕΕΑΕ, ευρισκόμενοι πάντα στην πρώτη γραμμή της παραγωγής και απολύτως ενεργοί στην αγορά μας, γινόμαστε άμεσα και οι ίδιοι μάρτυρες πολλών πρακτικών που ξεφεύγουν από την θεμιτή προσφορά της ασφαλιστικής παροχής και χρησιμοποιούνται από γνωστά κανάλια, όπως Τράπεζες, ΚΤΕΟ, Τηλεφωνία κ.α. προβάλλοντας ως οι αποκλειστικοί προνομιακοί διανομείς του προϊόντος της Ασφαλιστικής Εταιρείας με την οποία έχουν κάθε φορά συμβληθεί, με σκοπό την εύκολη πρόσκτηση νέων εργασιών.

Το τελευταίο δε διάστημα και μετά από πολλές καταγγελίες Συναδέλφων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών παρατηρούμε ιδιαίτερα αυξημένη την εμφάνιση αυτών των φαινομένων. 

Εμείς ως Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος και τα Μέλη μας, τηρούμε μέχρι κεραίας, όσα σωστά επιβάλλει η νομοθεσία (Νόμος 4583/18 Άρθρο 27 παραγρ 4 δ -ε και στ), όπως απαγόρευση εκπτώσεων και παροχών,  με απώτερο στόχο την διαφάνεια, τις σωστές διαδικασίες, αλλά πρωταρχικά τον σεβασμό στην ενημέρωση του καταναλωτή-πελάτη.

Είναι αυτονόητη πεποίθησή μας πως ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης, οι υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα  πρέπει να είναι ίδια  και ο νόμος να ισχύει για όλους!

Άλλωστε για εμάς στο Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε., είναι αρχή και πρώτη μας προτεραιότητα η ουσιαστική προάσπιση του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή και κατ’ επέκταση  του επαγγέλματός μας.

Παρακολουθούμε στενά το συγκεκριμένο θέμα και ήδη έχουμε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς πάσα κατεύθυνση για τον έλεγχο της νομιμότητας των πρακτικών αυτών.

Αναμένουμε ουσιαστικές τοποθετήσεις από τις εμπλεκόμενες εταιρείες στις οποίες έχουμε εγγράφως απευθυνθεί, καθώς πιστεύουμε ότι  η σύμπλευση και η κοινή  βούληση για το καλό της  Ασφαλιστικής Αγοράς θα αποτελέσουν οδηγό για την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών.

 

Το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε.