Με αυτό το σύνθημα, και με βαθειά προσήλωση στην ιδιαίτερη αξία που ο Ασφαλιστικός Πράκτορας δίνει στην ουσιαστική επαφή του με τον καταναλωτή, πραγματοποιήθηκε η 1η Πανευρωπαϊκή εκδήλωση της Επιτροπής Πρακτόρων του BIPAR στις Βρυξέλες στις αίθουσες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Θέμα της τετραήμερης διάσκεψης ήταν η ανάδειξη του επαγγέλματος του Ασφαλιστικού Πράκτορα, η θέση του στην σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ένωση, η σύνδεση του με την ευθύνη προς τον Καταναλωτή και την Ασφαλιστική Εταιρεία, και η ιδιαίτερη, μακρόχρονη και προσωπική σχέση που κτίζει με τον πελάτη.

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος αντιπροσωπείες από σχεδόν όλες τις χώρες – μέλη του BIPAR, και η Ένωση μας εκπροσωπήθηκε από τον κ. Αλέξανδρο Ραφαηλίδη και την υπογράφουσα.

Στην ανοικτή συζήτηση που έγινε την τελευταία ημέρα των τετραήμερων εκδηλώσεων, έλαβαν μέρος Ευρωβουλευτές, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι Καταναλωτικών οργανώσεων και πλήθος ασφαλιστών. Η κύρια ομιλία της Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών κα. Pervenche Beres είχε θέμα τις διεθνείς συνθήκες ύφεσης και τα προβλήματα που δημιουργούνται στην Ασφαλιστική Αγορά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ομιλία του κ. Thomas Kukal αρμόδιου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Εσωτερικής αγοράς & ανταγωνισμού, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα που προέκυψαν από την προσαρμογή της οδηγίας για την Διαμεσολάβηση, στα Εθνικά Δίκαια, αναφέροντας μεταξύ άλλων την Χώρα μας, ως παράδειγμα στρεβλής ενσωμάτωσης τουλάχιστον τριών σημείων της οδηγίας 2002/92.

Στην δεξίωση που ακολούθησε μας δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουμε περισσότερα στοιχεία για το θέμα αυτό, και επίσης να ανταλλάξουμε σκέψεις, πληροφορίες, και προβληματισμούς… για την συνέχεια.

Η ανάδειξη του επαγγέλματος μας και των στοιχείων που το διαφοροποιούν από τις άλλες μορφές διαμεσολάβησης, είναι θέμα ανάλυσης, αξιοποίησης και προβολής και σε αυτό το πεδίο μπορούμε όλοι να συνεισφέρουμε καταθέτοντας προτάσεις και ιδέες εφικτές και αποτελεσματικές.