ΕΕΑΕ

Home/ΕΕΑΕ
Avatar

ΕΕΑΕΗ Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδας ιδρύθηκε το 1938, με έδρα την Αθήνα και η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 1712/1987 περί Επαγγελματικών οργανώσεων, συμπληρωματικά δε και από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού νόμου.

wooprodigy@gmail.com

Go to Top