Ομόφωνη Έγκριση του αιτήματος του ΣΠΑΤΕ για Συμμετοχή στην ΕΑΔΕ

 

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2023

 

                                                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                      

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΕΑΔΕ) αποτελούμενο έως σήμερα από την ΕΕΑΕ, την ΕΣΑΠΕ και τον ΣΕΜΑ ανακοινώνει την ομόφωνη έγκριση του αιτήματος συμμετοχής του ΣΠΑΤΕ στην ΕΑΔΕ. Αυτή η απόφαση είναι μέρος της ευρύτερης φιλοσοφίας της ΕΑΔΕ υπέρ της διευρυμένης εκπροσώπησης και συμμετοχής των Ασφαλιστικών Πρακτόρων, των Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων και των Μεσιτών Ασφαλίσεων σε μια κοινή προσπάθεια,  με βασικούς πυλώνες τον σεβασμό και την ανάδειξη του επαγγέλματος αλλά και το κοινό όραμα για μια μεγαλύτερη, ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Με αυτή την οπτική η ΕΑΔΕ χαιρετίζει την απόφαση του ΣΠΑΤΕ, ενός μεγάλου και ιστορικού σωματίου, όπως προτάθηκε από το ΔΣ του και επικυρώθηκε από την Γενική του Συνέλευση, καθώς με την ένταξη του ενδυναμώνεται και ισχυροποιείται ακόμα περισσότερο η ενότητα και η φωνή της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης με κύρος και σοβαρότητα, που είναι και ο κυρίαρχος στόχος της EAΔΕ .

Η ΕΑΔΕ από την σύσταση της προασπίζεται σταθερά την εποικοδομητική συζήτηση με όλους τους φορείς εντός της χώρας και πανευρωπαϊκά, μέσω της Bipar, και η συνδρομή της στην εκπόνηση προτάσεων προς την πολιτεία,  θα επιτρέψει στην ελληνική ασφαλιστική αγορά να αναπτυχθεί ταχύτερα και να  προσεγγίσει τους ασφαλιστικούς δείκτες των πιο προηγμένων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

Το Δ.Σ. της ΕΑΔΕ